Faglig viden

Nye medicinregler fra 28/1

De nye medicinregler fra EU giver både dig og dyrlægerne bøvl – og kommer til at koste penge.

Reglerne trådte i kraft den 28. januar 2022. Se her, hvordan de påvirker dig.

Den 28. januar 2022 trådte en ny EU-forordning i kraft, som får betydning for både os, der er dyrlæger og dig, der har der har et kæledyr.

EU-forordningen handler om dyrlægers brug af medicin – fx antibiotika og andre lægemidler.

 

Godt for andre lande, skidt for Danmark

I EU er vi mange forskellige lande med mange forskellige veterinære standarder. Derfor vil en ny medicinlovgivning i EU, generelt, være en forbedring i nogle lande og en forringelse i andre – fx her i Danmark, hvor vi desværre nu får en forringelse af den faglige standard.

Vi har derfor lavet et overblik til dig, så du kan se, hvad det kommer til at betyde for dig som kæledyrsejer.

Allerførst dog, et par ord om de forhold, vi nu arbejder under.

Ufravigelige krav – hav forståelse

Forordningen er UFRAVIGELIG. Det betyder, at vi dyrlæger IKKE kan omgå lovgivningen med anden begrundelse – heller ikke dyreværnsloven – og det sætter os i en svær situation, som fagpersoner.

Ud over at komme i klemme mellem EU’s medicinlovgivning og dansk dyreværnslovgivning, skal vi dyrlæger forsøge at redegøre for disse skærpede forhold over for jer dyreejere. Og I vil desværre komme til at opleve skrappere regler og dyrere regninger fremover.

Derfor beder vi om jeres forståelse. Over for os og for de regler, vi nu er blevet pålagt.

Overtræder vi reglerne kan det koste fra femcifrede bøder og op til fængsel af den dyrlæge, der overtræder EU-forordningen. Det er derfor ikke en mulighed for os at lempe på reglerne over for nogen dyreejere.

Fødevarestyrelsen har desværre først behandlet lovgivningen i sidste øjeblik, så ingen danske dyrlæger har fået information før medio januar 2022. Det har givet os ganske få dage til at omstille vores arbejdsrutiner og give jer information.

Det kommer loven til at betyde for dig

1) Kaniner og hobbyfjerkræ

Fra nu betragtes kaniner og hobbyfjerkræ som produktionsdyr. Derfor må ejer ikke længere efterbehandle med medicin, uden at have gennemført et medicinhåndteringskursus.

Vi kan derfor, indtil videre, tilbyde at efterbehandle dit dyr her på klinikken til et meget lavt honorar pr. dag.

Undlader man at efterbehandle eller smertebehandle fx en syg høne eller kanin, er det en overtrædelse af Dyreværnsloven, og det er derfor ikke en mulighed. Dette gælder også efter fx kastration af kanin.

Desuden skal der laves en tilbageholdelsesseddel på dyret. Også ved behandling på klinikken. Det er et dokument, hvor dyrlægen skriver hvor mange dage, der skal gå, før dyret eller fx æg må spises.

2) Recepter og receptpligtig medicin

Disse må, som før, kun gives, hvis vi har lavet en klinisk undersøgelse af dyret. Men som noget nyt må vi ikke:

  • længere selv bestemme behandlingslængden, men skal følge vejledningen på indlæggelsessedlen
  • genudstede en recept, med mindre vi har lavet en ny, klinisk undersøgelse af dyret

P.t. er en videokonsultation ikke nok.

Dette vil især gå ud over dig, der har dyr med kroniske lidelser og kronisk eller langvarig medicinering. Du vil opleve at blive kaldt til mange flere kontroller, end du er vant til.

3) Antibiotikabehandling

Har du et dyr i antibiotikabehandling, må vi kun skifte til en anden type antibiotika, efter at bakterierne er dyrket og resistensbestemmelse er udført. Dette kan vi gøre på klinikken, men det vil alligevel betyde noget for patienten med fx urinvejsbetændelse, øjenbetændelse eller ørebetændelse. Eller katten med et inficeret bidsår.

Dyrene skal have det godt

Igen vil vi bede om jeres forståelse og en venlig dialog med os, selv om det hele bliver mere bøvlet fremover.

Vi ønsker naturligvis at fastholde vores høje faglige niveau og det gode samarbejde, vi har med dyrene og med jer om de lidelser, dyrene kommer her med.

Sammen skal vi sørge for, at dyrene har det godt.

De er det vigtigste af alt.

Dorthe Nyrup

Dyrlæge og ejer af Favrskov Dyreklinik

Faglig viden