Faglig viden

Antibiotika. Hvornår og hvornår ikke?

På Favrskov Dyreklinik har vi en holdning til brug af medicin, herunder også brug af antibiotika.

Antibiotika redder liv, også menneskeliv, og vi dyrlæger har ligesom lægerne et stort ansvar for, at de typer af antibiotika, der findes i verden, ikke bliver virkningsløse og derved kan koste menneskeliv.

Mindre brug af antibiotika

Der er mange måder, hvorpå man kan nedbringe brugen af antibiotika, og når man så bruger antibiotika, skal det bruges med stor omtanke.

Operationer og tandbehandlinger udføres under så sterile forhold som muligt. Derved undgås brug af antibiotika i forbindelse med de fleste kirurgiske indgreb. Det giver lidt mere arbejde til os, men arbejdsglæden er det større, når man tænker på formålet, og vi sætter en ære i god hygiejne og løbende egenkontrol af egne standarder.

Ved sygdomme kræves en grundig medicinsk udredning, før antibiotika kan komme på tale. Og nogle gange vil undersøgelsen vise, at det ikke er nødvendigt.

Virus og svampeinfektioner kan f.eks ikke kureres med antibiotika og nogle gange er der tale om en ikke-infektiøs betændelsestilstand. Dette ses ofte ved blærebetændelser, hvor der ikke er bakterier til stede og antibiotika ikke er et nødvendigt led i behandlingen.

Antibiotika svækker dyrets immunforsvar
og gives det på forkert grundlag, kan man faktisk gøre ondt værre.

Antibiotika kræver faglig indsigt og udleveres ikke uden undersøgelse af dit dyr. Det er dels et lovkrav og dels en etisk forpligtigelse i vores fag.

Korrekt behandling

Hvis antibiotika skønnes nødvendig, er det vigtigt at finde det rigtige præparat.

Vi anbefaler dyrkning og resistensbestemmelse, så vi kan sikre, at vi behandler optimalt. Det sikrer, at vi vælger den rigtige type antibiotika og dermed den rigtige behandling til dit kæledyr.

Som smådyrsdyrlæge har vi en antibiotikavejledning til smådyr, som vi følger, når der skal behandles. I vejledningen anvises hvilken type af antibiotika, der bruges til de forskellige sygdomme og infektioner. Og hvor lang tid der skal behandles.

Desuden angives altid flere præparater med et 1.-, 2.- og evt. 3.-valgs præparat.

1.-valgs præparaterne vil oftest være typer af antibiotika, der ikke anvendes humant.

 

Hvis du vil vide mere

https://www.ddd.dk/politik/aktuelt-i-ddd/brug-af-antibiotika-til-dyr/

Fakta

  • Der findes mange typer af antibiotika, der virker på meget forskellige måder.
  • Antibiotika skal bruges med omtanke og ikke uden forudgående undersøgelse og udredning af dyret
  • Antibiotika er receptpligtig
  • Dyrlæger har, ligesom lægerne, en etisk og faglig forpligtelse i forbindelse med forebyggelse af antibiotikaresistens
  • God hygiejne i forbindelse med kirurgi, sænker antibiotikaforbruget i dyrlægepraksis
Faglig viden