Dog Special

Leptospirose

Leptospirose hos hunde er måske bedre kendt som “rottesyge“ og kan smitte til mennesker.

Når hunden årligt bliver vaccineret, indeholder vaccinen et antistof mod Leptospirose.

Årsag

Leptospirose opstår på grund af en type bakterier, som hedder spirokæter. Disse bakterier er spiralformede, små og bøjelige, og har en spids ende, som kan bore sig ind i huden og i trædepuder på hunde, hvis der er bare de mindste rifter. Herfra bevæger den sig ind i kroppen, hvor den kan forårsage skader i forskellige organer.

Smitteveje

Sygdommen er en zoonose, hvilke betyder, at den kan smitte fra dyr til mennesker. Bakterierne udskiller leptospirer via urinen fra det smittede dyr. De hyppigste sygdomsbærende dyr er rotter, mus og andre gnavere, og sygdommen bliver af samme grund også kaldt for “rottesyge“. Der findes flere forskellige arter af Leptospirose, og de er i stand til at smitte mange pattedyr, altså også mennesker.

Smitten er størst i vådområder som moser, enge, åer og ved kloakvand. Ikke alle hunde bliver syge af sygdommen, og man regner med, at en del hunde har været smittet af sygdommen, uden de har vist tegn derpå. Dette skyldes både, hvilken type af leptospirose de er smittet med, hvor godt et immunforsvar hunden har samt graden af smitte.

Symptomer

Symptomerne på leptospirose er blandt andet let træthed, diarre eller opkast, høj feber, forøget drikkelyst, smerter i bugen og sår på tungen eller i munden.

Sygdommen er svær at diagnosticere, da symptomerne kan være meget forskellige og ligne andre lidelser som nyresvigt, leversvigt (forårsaget af anden sygdom) og andre vira. Diagnosen stilles ved at måle en stigning af leptospirose antistoffer i blodet.

Behandling

Behandlingen af en hund med leptospirose er antibiotikabehandling, væske og diætmad, men hos nogle typer af leptospirose er prognosen dårlig og ender med dødelig udgang. Nogle typer af leptospirose kan være så kraftige, at hunden når at dø inden den diagnosticeres med sygdommen, mens andre kan leve i kroppen i årevis uden at give særlig sygdom.

Vaccinen mod leptospirose holder kun 1 år, og har man en hund som færdes meget i vådområder, moser, i hundeskove, hvor der er mange hunde eller er med på jagter, er det en meget god ide, at holde hunden beskyttet ved at få den vaccineret årligt. Det er ikke alle typer af leptospirose, vi kan vaccinere imod, men den vaccine vi bruger i dag indeholder de mest udbredte leptospirer i vores natur.

Vi anbefaler altid at vaccinere mod leptospirose, og den udgør en del af vores kernevaccine.

Hvis du er i tvivl om din hund er dækket ind mod leptospirose, er du velkommen til at kontakte klinikken.

Leptospirose

  • Sygdommen er en zoonose
  • Hyppigste sygdomsbærende dyr er rotter, mus og andre gnavere
  • Smitten er størst i vådområder som moser, enge, åer og ved kloakvand
  • Ikke alle hunde bliver syge af sygdommen
  • Behandlingen af en hund med leptospirose er antibiotika behandling, væske og diætmad.
  • Vaccinen mod leptospirose holder kun 1 år.
Faglig viden
ikon Dog Special
Dog special