Cat Special

Når katte slås …

Bidsår hos katte er et problem vi ofte møder i klinikken.

Infektion i bidsår er en hyppig komplikation efter slagsmål mellem katte.

Bidskaderne kan være overfladiske eller dybe og kan gennemtrænge huden. Ved gennemtrængende sår er der altid en risiko for, at der opstår lommedannelser i kattens løse underhud.

Hvordan opdages bidsår?

Skaderne kan være mere omfattende under huden, end hvad der umiddelbart kan ses udefra. I forbindelse med biddet kan der dannes store lommer mellem hud og underhud, selvom der kun kan ses et lille hul i huden.

Katten kan sagtens gå et stykke tid med bidsåret, uden ejer opdager det. Bidsåret kan så udvikle sig til en byld, som af og til springer af sig selv.

I mere alvorlige tilfælde bliver katten i løbet af nogle timer efter biddet nedstemt, mister appetitten og mange får feber og evt. blodforgiftning. Der opstår hævelse og smerte ved området. Ved bid i ansigtet kan der forekomme øjenskader og nerveskader. Ved bidskader tæt på et led, kan infektionen spredes til leddet.

Dyrlægen skal opsøges hvis katten er nedstemt eller såret er trængt igennem huden.

Hos dyrlægen

Alle bidsår betragtes som inficerede sår og skal renses og inspiceres omhyggeligt oftest i bedøvelse.

De mest almindelige bidskader sker i hud og underhud. I tilfælde af en mindre bidskade skylles såret som regel kun. I de fleste tilfælde sys bidsår ikke. De bør derimod holdes åbne, så sårvæsken kan komme ud, og såret kan hele indefra. Behovet for antibiotika vurderes ud fra det enkelte tilfælde. Katte med bidskader har som regel brug for en form for smertebehandling.

Hvis sårlommerne under huden er store, kan det nogle gange være nødvendigt med ilæggelse af dræn for at undgå infektion, og for at sårhulen kan hele.

Bidsår

  • Infektion i bidsår er en almindelig komplikation efter katteslagsmål
  • Bidsår kan være langt mere alvorlige under huden, end hvad man ser på overfladen af huden
  • Inspektion af bidsår kræver nogle gange bedøvelse, da katten kan have store smerter og være nedstemt
  • Katte med bidsår har næsten altid behov for smertebehandling og i nogle tilfælde også antibiotika.
  • Bidsårene kan være alvorlige, hvis de sidder i bugen, brysthule og led.
Faglig viden
cat special