Favrskov Dyreklinik

VACCINATION AF HUND

Hundesyge er en alvorlig virusinfektion, der oftest rammer hvalpe eller unghunde, men voksne og ældre hunde kan også blive smittet. Sygdommen kan være dødelig; selv hos smittede hunde, der bliver behandlet. Symptomerne er nedsat appetit, grønligt flåd fra næse og øjne, diarre og opkast, væskemangel og luftvejsgener.
Alle hunde bør vaccineres hver 3. år mod hundesyge.

Hepatitis (smitsom leverbetændelse) er en virusinfektion, der giver symptomer som nedstemthed, opkast, nedsat ædelyst, øget tørst, feber og mavesmerter. Sygdommen kan være dødelig.
Alle hunde bør vaccineres hver 3. år mod hepatitis.

Parvovirus giver voldsom diarre; ofte er det helt blodigt eller vandigt. Symptomerne er nedstemthed, opkast og diarré. Sygdommen kan helbredes men kan desværre også være dødelig.
Alle hunde bør vaccineres hver 3. år mod parvovirus.

Kennelhoste (influenza) forårsages af et influenzavirus, men bakterier f.eks. Bordatella kan også være medvirkende årsag. Det giver betændelse og irritation i luftvejene, der giver en karakteristisk tør hoste. I Danmark er kennelhoste en af de hyppigste sygdomme blandt hunde, men er som regel ikke farlig for din hund. Hvis din hund omgås andre hunde i hundeskoven, på træningspladsen, skal i pension osv., så bør den vaccineres hvert år mod kennelhoste.

Leptospirose forårsages af bakterier, der laver skader i lever og nyrer og centralnervesystem. De spredes via små gnaveres urin, og din hund kan smittes via vandhuller, søer o. lign. Symptomerne er feber, opkast, dehydrering, gulllig farve af slimhinder, blødninger og sløvhed. Hvis din hund færdes i skoven, ved vandhuller, søer, åer o. lign. eller bader i ferskvand, så bør den vaccineres hvert år mod leptospirose.

Vaccinationsanbefalinger:

Basis vaccinationer: De første 2-3 vacciner, som din hvalp får med 4 ugers mellemrum. Den første gives som regel, når hvalpen er 12 uger gammel, og den anden ved 16 uger. Ønsker du at starte til hundetræning eller omgås din hvalp meget med andre hunde fx i hundeskov, kan du vaccinere hvalpen, allerede fra den er 8 uger.

Årlige revaccinationer: Vi anbefaler, at din hund vaccineres årligt for forsat at være beskyttet mod de sygdomme, vi vaccinerer imod. Da der er kommet nye vaccinationsanbefalinger der giver megen forvirring har vi prøvet at lave en nem oversigt her:

  • Beskyttelsen mod hundesyge, parvovirus og hepatitis (smitsom leverbetændelse) holder i 3 år.
  • Beskyttelsen mod kennelhoste (influenza og Bordatella) og leptospirose holder i 1 år.
  • Derfor vaccinerer vi kun efter, hvad netop din hund har behov for.

I den gamle paraplyvaccine var alle ovennævnte i en vaccine, der desuden kun indeholdt influenza virus som beskyttelse mod kennelhoste. Derudover indeholdt den også kun beskyttelse mod 1 Leptospirosestamme.

I det nye program er det en del lettere at vaccinere bredere, dvs. anvende kennelhostevaccinen, der beskytter mod to agens (influenza og Bordatella). Det er den de fleste hundeejere kender som næsedråber. Den kræver årlig revaccination. Derudover kan man anvende en Leptospirosevaccine L4, der beskytter mod 4 stammer i stedet for 1. Dette kræver en enkelt revaccination indenfor 3-5 uger og årlig vedligeholdelses vaccination for at hunden er fuldt beskyttet. De nye vaccinationsanbefalinger åbner således op for en bredere beskyttelse, der samtidig ikke overbelaster hundens immunforsvar mere end højst nødvendigt.

Vi gør meget ud af at snakke om hundens liv og aktuelle vaccinationsbehov, når du kommer, så vi sammen kan lave en vaccinations plan for den enkelte hund. Desuden laver vi altid et grundigt sundhedstjek for hunden vaccineres hvor vi snakker om de ting der går godt og mindre godt.

OBS: Din hund skal være vaccineret mod rabies, hvis du ønsker at rejse med den til udlandet

Læs også om: Leptospirose hos hund – hvad, hvordan og hvornår?

TELEFON
52 38 90 11
ÅBNINGSTIDER
Man 8.30-14
14-20 åben kons.
Tirs 8.30-17
Ons 8.30-14 åben kons.
Tors 8.30-17
Fre 8.30-16
Akut uden for åbningstid
VAGTNUMMER

52 38 90 11
Copyright © 2015 Favrskov Dyreklinik